Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 41/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 20182018/11/20
HCL 40/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de Asistenta sociala si Autoritate tutelara din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, a Codului etic, precum si a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale la nivelul comunei Florica, jud. Buzau2018/11/20
HCL 39/2018privind aprobarea actualizării componenței Consiliului Comunitar Consultativ și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia2018/11/20
HCL 38/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDETUL BUZAU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala2018/11/20
HCL 37/2018privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 20192018/11/20
HCL 36/2018privind aprobarea executiei bugetare la 28.09.20182018/10/12
HCL 35/2018privind incredintarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către Compania de Apa SA Buzau2018/10/12
HCL 34/2018privind completarea Inventarului bunurilor apartinând domeniului public al comunei Florica, judetul Buzău2018/09/25
HCL 33/2018privind implementarea Proiectului ,, Achizitionarea si instalarea unui sistem de supraveghere video,, in Sat Florica, Comuna Florica, judetul Buzau2018/09/25
HCL 32/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al Comunei Florica pentru următoarele trei luni2018/09/25
HCL 31/2018privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale reprezentand amenzi aplicate in perioada anilor 2004-2011 datorate de persoane fizice declarate insolvabile sau pentru care s-a implinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executare silita2018/09/25
HCL 30/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local si a Listei de investitii pe anul 2018.2018/09/25
HCL 29/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local si a Listei de investitii pe anul 2018.2018/08/14
HCL 28/2018privind aprobarea executiei bugetare la 29.06.20182018/07/12
HCL 27/2018privind alocarea sumei de 23.000lei in vederea organizarii zilei comunei Florica „Sarbatoarea Graului”, editia a XIII-a2018/07/12
HCL 26/2018privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Florica2018/07/12
HCL 25/2018privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Florica2018/07/12
HCL 24/2018privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2018/06/21
HCL 23/2018privind initierea masurilor de anulare a notificarilor privitoare la dezmembrarea unor suprafete de teren prin HCL nr. 20/22.05.2018 si de corelare a inscrierii privitoare la dreptul de propietate din cuprinsul extrasului de carte functiara nr. 20284 a OCPI Buzau2018/06/21
HCL 22/2018privind revocarea HCL nr. 20/22.05.2018 privind aprobarea dezmembrarii unor suprafete de teren in suprafata de 390.000mp si 120.000mp situate in sat Florica, comuna Florica, jud. Buzau2018/06/21
HCL 21/2018privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20182018/05/22
HCL 20/2018privind aprobarea dezmembrarii unor suprafete de teren in suprafata de 390.000mp si 120.000mp situate in sat Florica, comuna Florica, jud. Buzau2018/05/22
HCL 19/2018privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.20182018/04/27
HCL 18/2018privind insusirea acordului de cooperare intre UAT Florica, jud. Buzau si Asociatia Comunelor din Romania – Filiala judeteana Buzau, privind organizarea si exercitarea activitatii din cadrul Compartimentului Financiar Contabil si Achizitii Publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau2018/04/27
HCL 17/2018privind aprobarea Regulamentului privind organizarea pasunatului precum si exploatarea pasunilor propietate privata a comunei Florica2018/04/27
HCL 16/2018privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul administrativ al comunei Florica2018/04/27
HCL 15/2018privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Florica, jud. Buzau2018/04/23
HCL 14/2018privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2018/03/23
HCL 13/2018privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 20182018/03/23
HCL 12/2018privind aprobarea Programului de achizitii publice pe anul 20182018/03/23
HCL 11/2018privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2018/03/23
HCL 11/2018privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.20172018/02/16
HCL 10/2018privind transformarea unei functii publice de executie din Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Florica, judeţul Buzau, in functie contractuala2018/02/16
HCL 9/2018privind rezilierea Contractului de asociere in participatiune si de constituire a dreptului de uzufruct autentificat sub nr. 1021/2012 de BNPA Filip Eugenia Rica si Filip Irina Raluca incheiat intre Consiliul Local Florica si S.C. Agrilatino S.A.2018/02/16
HCL 8/2018privind aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Florica pe anul 20182018/02/16
HCL 7/2018privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al comunei Florica, aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a regulamentului de Organizare si funcţionare al serviciului de iluminat public si al Caietului de Sarcini2018/02/16
HCL 6/2018privind realizarea unei asocieri in participatiune intre Consiliul Local Florica si un investitor selectat care sa asigure valorificarea unor terenuri din islazul comunal2018/01/17
HCL 5/2018privind preluarea ca venit la bugetul local in anul 2018 a excedentului rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatii finantate integral din venituri proprii – sursa E2018/01/17
HCL 4/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau incepand cu luna ianuarie 20182018/01/17
HCL 3/2018privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001 in anul 20182018/01/17
HCL 2/2018privind declararea apartenentei la domeniul public al comunei Florica a bunului „Sistem canalizare ape uzate, statie de epurare si retea de alimentare cu apa”2018/01/17
HCL 1/2018privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2018-2019 aflate pe raza administrativ-teritoriala a comunei Florica, jud. Buzau2018/01/17
HCL 36/2017privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2017/12/14
HCL 35/2017privind aprobarea inchirierii spatiului cu destinatie Spatiu Comercial, propietate privata a comunei Florica, situat in comuna Florica, jud. Buzau2017/12/14
HCL 34/2017privind aprobarea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatii de interes public2017/12/14
HCL 33/2017privind aprobarea Nomenclatorului stradal si a numerotarii stradale pentru satul Florica, comnuna Florica, jud. Buzau2017/12/14
HCL 32/2017privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau2017/12/14
HCL 31/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/12/14
HCL 30/2017privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 20182017/11/20
HCL 29/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/11/20
HCL 28/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/10/27
HCL 27/2017privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III anul 20172017/10/27
HCL 26/2017privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2017/09/29
HCL 25/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/09/29
HCL 24/2017privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2017/09/29
HCL 23/2017privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2017/09/29
HCL 22/2017privind  Planul local de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale2017/08/31
HCL 21/2017privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru consilierii locali, pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 20172017/07/28
HCL 20/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau2017/07/28
HCL 19/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/07/28
HCL 18/2017privind alocarea sumei de 20.000lei in vederea organizarii zilei comunei Florica „SARBATOAREA GRAULUI” editia a XII-a2017/07/10
HCL 17/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/07/10
HCL 16/2017privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II anul 20172017/07/10
HCL 15/2017privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2017/06/30
HCL 14/2017privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I anul 20172017/05/26
HCL 13/2017privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2017/05/26
HCL 12/2017privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2017/05/26
HCL 11/2017privind aprobarea Programului de achizitii publice pe anul 20172017/04/28
HCL 10/2017privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2017/03/17
HCL 9/2017privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 20172017/03/17
HCL 8/2017privind aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Florica pe anul 20172017/03/17
HCL 7/2017privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau2017/02/28
HCL 6/2017privind incheierea contului de executie bugetara al comunei Florica pe anul 20162017/02/28
HCL 5/2017privind modificarea componenţei membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în cadrul Consiliului Local Florica2017/01/27
HCL 4/2017privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2017 precum şi aprobarea notei de fundamentare a Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2017 de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat2017/01/27
HCL 3/2017privind asigurarea cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat aferente proiectului ,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU”, în sumă de 447.623 lei2017/01/27
HCL 2/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU”2017/01/27
HCL 1/2017privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Florica, judeţul Buzău, pe anul 20162017/01/27
HCL 32/2017privind aprobarea Nomenclatorului Stradal si a numerotarii stradale pentru satul Florica, comuna Florica, jud. Buzau2014/12/14

Comments are closed.