Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 36/2017privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2017/12/14
HCL 35/2017privind aprobarea inchirierii spatiului cu destinatie Spatiu Comercial, propietate privata a comunei Florica, situat in comuna Florica, jud. Buzau2017/12/14
HCL 34/2017privind aprobarea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatii de interes public2017/12/14
HCL 33/2017privind aprobarea Nomenclatorului stradal si a numerotarii stradale pentru satul Florica, comnuna Florica, jud. Buzau2017/12/14
HCL 32/2017privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau2017/12/14
HCL 31/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/12/14
HCL 30/2017privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 20182017/11/20
HCL 29/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/11/20
HCL 28/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/10/27
HCL 27/2017privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III anul 20172017/10/27
HCL 26/2017privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2017/09/29
HCL 25/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/09/29
HCL 24/2017privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2017/09/29
HCL 23/2017privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2017/09/29
HCL 22/2017privind  Planul local de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale2017/08/31
HCL 21/2017privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru consilierii locali, pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 20172017/07/28
HCL 20/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau2017/07/28
HCL 19/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/07/28
HCL 18/2017privind alocarea sumei de 20.000lei in vederea organizarii zilei comunei Florica „SARBATOAREA GRAULUI” editia a XII-a2017/07/10
HCL 17/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/07/10
HCL 16/2017privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II anul 20172017/07/10
HCL 15/2017privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2017/06/30
HCL 14/2017privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I anul 20172017/05/26
HCL 13/2017privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2017/05/26
HCL 12/2017privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2017/05/26
HCL 11/2017privind aprobarea Programului de achizitii publice pe anul 20172017/04/28
HCL 10/2017privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2017/03/17
HCL 9/2017privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 20172017/03/17
HCL 8/2017privind aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Florica pe anul 20172017/03/17
HCL 7/2017privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau2017/02/28
HCL 6/2017privind incheierea contului de executie bugetara al comunei Florica pe anul 20162017/02/28
HCL 5/2017privind modificarea componenţei membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în cadrul Consiliului Local Florica2017/01/27
HCL 4/2017privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2017 precum şi aprobarea notei de fundamentare a Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2017 de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat2017/01/27
HCL 3/2017privind asigurarea cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat aferente proiectului ,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU”, în sumă de 447.623 lei2017/01/27
HCL 2/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU”2017/01/27
HCL 1/2017privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Florica, judeţul Buzău, pe anul 20162017/01/27
HCL 32/2017privind aprobarea Nomenclatorului Stradal si a numerotarii stradale pentru satul Florica, comuna Florica, jud. Buzau2014/12/14

Comments are closed.