Anunt dezbatere publica – Serviciu salubrizare

În conformitate cu dispoziţiile art.4 lit.b) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu dispoziţiile art. 6 alin.(1) lit.i) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,republicată cu modificările şi completările ulterioare, aduc la cunoştinţa publică şi vă supunem dezbaterii publice, studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de salubrizare (activităţilor acestuia), strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a U.A.T. comuna Florica, indicatorii de performanţă pentru serviciul public de salubrizare al U.A.T. comuna FLORICA, precum şi regulamentul şi caietul de sarcini proprii ale serviciului de salubrizare ale U.A.T. comuna FLORICA, judeţul Buzău.

Bookmark the permalink.