HCL 19/2021

privind închirierea pajiștilor prin atribuire directă aflate în proprietatea privată a Comunei Florica, Județul Buzău, rămase disponibile in urma rezilierii unui contract Citeste mai mult

HCL 18/2021

privind neasumarea responsabilității UAT comuna Florica a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru anii scolarii 2021-2022 si 2022-2023 Citeste mai mult