HCL 59/2023

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectvul de investte “EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA LA UAT COMUNA FLORICA, JUD. BUZAU PRIN INSTALARE DE PANOURI FOTOVOLTAICE CU PUTEREA DE 130 KW”,, în vederea fnanțării acestuia în cadrul apelului Programul- cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investțiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru enttăți publice

Citeste mai mult

HCL 58/2023

pentru depunere și implementarea proiectului “EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA LA UAT COMUNA FLORICA, JUD. BUZAU PRIN INSTALARE DE PANOURI FOTOVOLTAICE CU PUTEREA DE 130 KW

Citeste mai mult