Date fizico-geografice

Satul Florica se află în partea de vest a Câmpiei Gherghița, în unul dintre cele mai importante interfluvii ale Câmpiei Române (zona dintre Ialomița și Călmățui). Relieful se caracterizează prin „linii întinse și suprafețe tabulare care se pierd fără vre-o denivelare importantă”. Depresiunile întâlnite în cuprinsul teritoriului Florica sunt de mărimi reduse și forme diferite, izolate și dispersate, prezentând denivelări mai mici de 3 m față de nivelul general al câmpiei.

Clima este specifică Bărăganului, temperat–continentală. Temperatura medie anuală este în jurul valorii de 10 °C, destul de aspră iarna cu temperaturi ce scad sub -25 °C și cu veri călduroase, cu zile caniculare, în care temperaturile ating valori apropiate de 40 °C. Temperatura maximă absolută înregistrată este de 39,6 °C, iar cea minimă este de -29 °C.

Sursa: Wikipedia.org

Comments are closed.