« Hotărâri de consiliu

HCL nr. 02 din 27.01.2017

hcl-nr-02-din-27-01-2017

05.02.2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU”

Bookmark the permalink.