« Hotărâri de consiliu

HCL nr. 03 din 27.01.2017

hcl-nr-03-din-27-01-2017

05.02.2017

privind asigurarea cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat aferente proiectului ,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU”, în sumă de 447.623 lei

Bookmark the permalink.