Dispozitia 15/2021

privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Florica, Judeţul Buzău

Bookmark the permalink.