Dispozitia 17/2020

privind constituirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniului public și privat al unității administrativ – teritoriale Florica

Bookmark the permalink.