Dispozitia 24/2020

privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului Pavel Neculai personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău

Bookmark the permalink.