Dispozitia 26/2020

privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului Hulasu Constantin personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău

Bookmark the permalink.