Dispozitia 43/2021

privind incetarea contractului individual de munca al numitului Hulasu Constantin in calitate de personal contractual in cadrul compartimentului paza, gospodarire, intretinere, reparatii si deservire din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzau

Bookmark the permalink.