Dispozitia 93/2020

privindprivind majorarea salariului de baza brut lunar pentru personalul din cadrul U.A.T. Comuna Florica, judetul Buzău nominalizat în cadrul echipei de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile

Bookmark the permalink.