Dispozitia 45/2020

privind desemnarea persoanei responsabile in vederea aplicarii prevederilor Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administraativ-teritoriala a Comunei Florica

Dispozitia 44/2020

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in supraafata de 17.5 mp din imobilul situat in satul florica nr. 59 aflat in domeniul public al comunei florica pentru realizare obiectiv ,, spatiu cabinet medical de medicina de familie

Dispozitia 43/2020

privind desemnarea domnului baicus Cristian- inspector in cadrul compartimentului registru Agricol si fond funciar ca reprezentant al autoritatii publice locale in Comisia de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole