HCL 10/2019

privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Florica, a organizarii si derularii procedurilor de atribuirea a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023

Bookmark the permalink.