HCL 15/2019

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 2019

Bookmark the permalink.