HCL 16/2023

privind modificarea HCL nr. 12 din 29.03.2019 privind încredinţarea gestiunii serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna FLORICA, pentru unele activităţi ale acestuia, prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, prin introducerea prevederilor prevăzute deOUG 133/2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 şi de Legea 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deşeurilor


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.