HCL 2/2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU”

HCL nr. 02 din 27.01.2017

Bookmark the permalink.