HCL 24/2020

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 2020

Bookmark the permalink.