HCL 3/2018

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001 in anul 2018

HCL nr. 3 din 17.01.2018

Bookmark the permalink.