HCL 35/2017

privind aprobarea inchirierii spatiului cu destinatie Spatiu Comercial, propietate privata a comunei Florica, situat in comuna Florica, jud. Buzau

HCL nr. 35 din 14.12.2017

Bookmark the permalink.