HCL 35/2018

privind incredintarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către Compania de Apa SA Buzau

HCL nr. 35 din 12.10.2018

Bookmark the permalink.