HCL 38/2019

privind aducerea la îndeplinire prin inregistrare si comunicare a Ordinului Prefectului judetului Buzau nr.596/20.09.2019 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a acestuia a mandatului consilierului local Vlasiu Ioan si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in cadrul Consiliului Local Florica

Bookmark the permalink.