HCL 4/2018

privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau incepand cu luna ianuarie 2018

HCL nr. 4 din 17.01.2018

Bookmark the permalink.