HCL 41/2020

privind infiintarii Unitatii de Management a Proiectului (UIP) ”Achizitie echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Florica, Judetul Buzău”.

Bookmark the permalink.