HCL 49/2021

privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Realizarea de accese la proprietăți prin podețe tubulare în sat Florica, comuna Florica, judetul Buzău” în cadrul Programului National de Investitii ,, Anghel Saligny”;


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.