HCL 50/2018

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judeţul Buzău incepand cu luna ianuarie 2019

Bookmark the permalink.