« HCL 59/2022 

Planul de acţiuni si lucrări de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, in anul 2020 – Anexa la HCL nr. 59 din 16.12.2022

hcl-nr-59-din-16-12-2022
Bookmark the permalink.