HCL 7/2018

privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al comunei Florica, aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a regulamentului de Organizare si funcţionare al serviciului de iluminat public si al Caietului de Sarcini

HCL nr. 7 din 16.02.2018

Bookmark the permalink.