HCL 8/2021

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Florica, judeţul Buzău a unor imobile situate în intravilanul comunei Florica, judeţul Buzău

Bookmark the permalink.