HCL 9/2019

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU” in vederea includerii si finanţării investiţiei in cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală

Bookmark the permalink.