HCL 9/2022

privind  aprobarea actului aditional prin care se aprobă modificările la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al U.A.T. comuna Florica, judeţul Buzău, încheiat cu societatea ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA SRL sub nr.701 /29.03.2019


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.