HCL 9/2017

privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 2017

HCL nr. 09 din 17.03.2017

Bookmark the permalink.