HCL 51/2018

privind modificarea H.C.L. 18/2018 pentru insusirea Acordului de cooperare intre UAT Florica, judetul Buzau si Asociatia Comunelor din Romania –Filiala Judeţeană Buzău, privind organizarea si exercitarea activitaţii din cadrul Compartimentului financiar -contabil si achiziţii publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Florica, judeţul Buzău

Citeste mai mult

HCL 50/2018

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judeţul Buzău incepand cu luna ianuarie 2019

Citeste mai mult

HCL 49/2018

privind aprobarea aprobarea modelului contractului de prestare, a tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna FLORICA, judeţul Buzău

Citeste mai mult

HCL 48/2018

privind înfiinţarea unei societăţi comerciale având forma juridică de „societate cu răspundere limitată”, de drept privat, cu capital public şi de interes local, cu asociat unic U.A.T. comuna FLORICA, prin Consiliul local al comunei FLORICA

Citeste mai mult