HCL 45/2022 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota aprobarea prelungirii Strategiei de Dezvoltare a Serviciului public de alimentare cu apă si canalizare pentru aria de operare – Judetul Buzău 2016-2020

Citeste mai mult

HCL 44/2022 

privind însusirea Cererii de concesionare si aprobarea de către Consiliul local Florica a achizitiei serviciilor de specialitate în vederea elaborării documentatiei necesare privind concesionarea, prin licitatie publică a unui teren apartinând domeniului privat al comunei Florica, judetul Buzău

Citeste mai mult