Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

Functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

  • DOROBANTU CAMELIA – Inspector superior
  • Telefon: 0238.782.750
  • Email: primaria.florica@yahoo.com

Temei Legal : Legea 544/2001 – Detalii

In conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public – fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

b)
– Structura organizatorica
– Atributiile departamentelor
– Programul de functionare
– Programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice

  • Primar – ZAHARIA ION
  • Viceprimar – BĂICUȘ CRISTIAN
  • Secretar general – LUPU ADRIANA

Functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

  • DOROBANTU CAMELIA – Inspector superior
  • Telefon: 0238.782.750
  • Email: primaria.florica@yahoo.com

d) Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet

e) Surse financiare, buget si bilant contabil

f) Programele si strategiile proprii

g) Lista cuprinzand documentele de interes public

h) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

g) Hotărâri de consiliu

i) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Cereri si formulare Legea nr.544 / 2001

 

Comments are closed.