Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect 5/2020privind aducerea la îndeplinire prin inregistrare si comunicare a Ordinului Prefectului Județului Buzău nr.24/14.01.2020 privind constatarea incetării de drept, inainte de expirarea duratei normale a acestuia a mandatului consilierului local Frâncu Petre și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in cadrul Consiliului Local Florica2020/01/15
Proiect 4/2020privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “ TIP V1 – pentru intervenţia în situaţii de urgenţă.2020/01/07
Proiect 3/2020privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de inchiriere nr.205/31.01.2019 incheiat intre Consiliul local Florica si Societatea Mihaela Ideal Avantaj SRL2020/01/07
Proiect 2/2020privind aprobarea “Planului de acţiuni si lucrări de interes local” pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, in anul 20202020/01/07
Proiect 1/2020privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2020-2021 aflate pe raza administrativ-teritorială a comunei Florica, judeţul Buzău2020/01/07

Comments are closed.