Dispoziţii ale primarului

TitluDescriereData
Dispozitia 35/2021privind convocarea consiliului local în sedință ordinară în data de 29 IULIE 20212021/07/23
Dispozitia 32/2021privind convocarea consiliului local în sedință ordinară în data de 25 iunie 20212021/06/18
Dispozitia 31/2021privind delegarea temporară a unor atribuţii ale funcţiei publice de executie din cadrul Compartimentului Agricol, d-nei Neagu Viorica, consilier,clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului financiar contabil, resurse umane al aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judeţul Buzău2021/05/31
Dispozitia 30/2021privind delegarea temporară a unor atribuţii ale funcţiei publice de executie din cadrul Compartimentului Agricol, d-nei Săraru Steluta, consilier,clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului financiar contabil, resurse umane al aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judeţul Buzău2021/05/31
Dispozitia 29/2021privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzau2021/05/31
Dispozitia 28/2021privind modificarea bugetului local la nivelul comunei Florica, judetul Buzău la data de 27.05.20212021/05/27
Dispozitia 27/2021privind rectificarea actului de casatorie nr.9/07.12.2019, ex I si II privind pe Neagu Marius Daniel2021/05/25
Dispozitia 26/2021privind convocarea Consiliului local al Comunei Florica în ședință ordinară în data de 27.05.20212021/05/21
Dispozitia 22/2021privind convocarea consiliului local în sedință ordinară în data de 16 aprilie 20212021/04/09
Dispozitia 21/2021privind constituirea Comisiei de evaluare a cererilor crescatorilor de animale pentru atribuirea contractelor de inchiriere a pajistilor disponibile aflate in proprietatea privata a comunei Florica, judetul Buzau2021/03/31
Dispozitia 20/2021privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoană cu handicap Tronaru Viorica2021/03/31
Dispozitia 19/2021privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei in perioada sezonului rece 2019-20202021/03/30
Dispozitia 18/2021privind convocarea Consiliului local al Comunei Florica în ședință ordinară în data de 31.03.20212021/03/25
Dispozitia 17/2021privind desemnarea consilierului de etica si persoana responsabila pentru monitorizarea respectarii normelor de conduita la nivelul Primariei Comunei Florica, judetul Buzau2021/03/24
Dispozitia 16/2021privind aprobarea Codului etic al functionarilor publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Florica2021/03/24
Dispozitia 15/2021privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Florica, Judeţul Buzău2021/03/24
Dispozitia 14/2021privind încetarea plății indemnizatiei de insotitor pentru persoană cu handicap Paltanea Filofteia2021/03/24
Dispozitia 13/2021privind încetarea plății indemnizatiei de insotitor pentru persoană cu handicap Costache Constantin Mihai si recuperarea unor sume incasate necuvenit2021/03/24
Dispozitia 12/2021privind modificarea cuantumului stimulentului educational, acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita precum si stabilirea termenului de acordare a acestuia incepand cu anul 20212021/03/24
Dispozitia 11/2021privind aprobarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru luna Martie 20212021/02/24
Dispozitia 10/2021privind încetarea plății indemnizatiei pentru persoană cu handicap domnului Burlacu Constantin2021/02/24
Dispozitia 9/2021privind convocarea Consiliului local al Comunei Florica în ședință ordinară în data de 25.02.20212021/02/19
Dispozitia 8/2021privind delegarea exercitarii atribuțiilor de secretar general al comunei Florica, județul Buzău, pe perioada determinată2021/01/29
Dispozitia 7/2021privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Florica, Județul Buzău2021/01/29
Dispozitia 6/2021privind stabilirea cuantumului indemnizatiei persoanelor cu handicap grav cu domiciliul pe raza comunei Florica, judetul Buzau2021/01/29
Dispozitia 5/2021privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap Niculae Valentin Florin2021/01/29
Dispozitia 4/2021privind acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru familia domnului Vlad Valerica2021/01/29
Dispozitia 3/2021privind convocarea consiliului local Florica in sedinta ordinara in data de 28.01.20212021/01/22
Dispozitia 2/2021privind incetarea platii ajutorului social conform legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat2021/01/20
Dispozitia 1/2021privind desemnarea d-lui Baicus Cristian, viceprimarul comunei florica, responsabil cu supravegherea executarii obligatiei de prestare a unei munci neremunerate in folosul comunitatii la nivelul Comunei Florica2021/01/20
Dispozitia 98/2020privind modificarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de urgenta, Centrul operativ si Secretariatul Tehnic2020/12/23
Dispozitia 97/2020privind aprobarea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru perioada Decembrie 2020-Martie 20212020/12/23
Dispozitia 96/2020privind reîncadrarea doamnei Săraru Steluta, consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului financiar contabil , resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, județul Buzău2020/12/23
Dispozitia 95/2020privind reîncadrarea doamnei Neagu Viorica, consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului financiar contabil , resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, județul Buzău2020/12/23
Dispozitia 94/2020privind convocarea consiliului local Florica in sedinta ordinara în data de 22.12.20202020/12/16
Dispozitia 93/2020privindprivind majorarea salariului de baza brut lunar pentru personalul din cadrul U.A.T. Comuna Florica, judetul Buzău nominalizat în cadrul echipei de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile2020/12/10
Dispozitia 92/2020privind modificarea bugetului local la nivelul comunei Florica, judetul Buzau la data de 10.12.20202020/12/10
Dispozitia 91/2020privind acordarea de tichete educationale incepand cu luna noiembrie 20202020/11/27
Dispozitia 90/2020privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului Consiliului Local Florica pentru anul 20202020/11/24
Dispozitia 89/2020privind aprobarea acordarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne,cărbuni,combustibili petrolieri, pentru perioada sezonului rece, Noiembrie 2020-Martie 2021,2020/11/24
Dispozitia 88/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare a domnului Baicus Cristian ales in functia de demnitate publica de viceprimar al comunei Florica, judetul Buzau2020/11/24
Dispozitia 87/2020privind desemnarea membrilor personalului tehnic auxiliar care vor sprijinii activitatea Biroului electoral al Sectiei de votare , in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 20202020/11/20
Dispozitia 86/2020privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila2020/11/18
Dispozitia 85/2020privind convocarea Consiliului local Florica in sedinta ordinara in data de 24.11.20202020/11/18
Dispozitia 84/2020privind modificarea cuantumului ajutorului social domnului Dimian Florin, in calitate de reprezentant al familiei2020/11/17
Dispozitia 83/2020privind modificarea cuantumului ajutorului social domnului Stoica Ion, in calitate de reprezentant al familiei2020/11/17
Dispozitia 82/2020privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Tanase Alexandra-Ionela in calitate de reprezentant al familiei2020/11/17
Dispozitia 81/2020privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Nedelcu Viorel in calitate de reprezentant al familiei2020/11/17
Dispozitia 80/2020privind convocarea de indata a Consiliului local Florica in sedinta extraordinara in data de 17.11.20202020/11/17
Dispozitia 79/2020Dispozitieprivind delegarea temporară a unor atribuţii ale funcţiei publice de executie din cadrul Compartimentului Agricol, d-nei Neagu Viorica, consilier,clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului financiar contabil, resurse umane al aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judeţul Buzau2020/11/10
Dispozitia 78/2020privind delegarea temporară a unor atribuţii ale funcţiei publice de executie din cadrul Compartimentului Agricol, d-nei Săraru Steluta, consilier,clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului financiar contabil, resurse umane al aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judeţul Buzau2020/11/10
Dispozitia 77/2020privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Băicuș Cristian inspector, clasa I , grad debutant, gradatia 4 in cadrul Compartimentului Agricol al aparatului de specialitate al primarului comunei Florica2020/11/10
Dispozitia 76/2020privind stabilirea indemnizatiei domnului Zaharia Ion, avand functia de demnitate publică de Primar al comunei Florica, judetul Buzau,2020/11/03
Dispozitia 75/2020privind delimitarea sectiilor de votare de pe raza comunei Florica, jud. Buzau in vederea organizarii si desfasurarii algerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 20202020/10/30
Dispozitia 74/2020privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 20202020/10/30
Dispozitia 47/2020privind incetarea platii ajutorului social pentru familia domnului Zidaru Stelian2020/05/29
Dispozitia 46/2020privind convocarea consiliului local florica in sedinta ordinara in data de 29.05.20202020/05/21
Dispozitia 45/2020privind desemnarea persoanei responsabile in vederea aplicarii prevederilor Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administraativ-teritoriala a Comunei Florica2020/04/29
Dispozitia 44/2020privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in supraafata de 17.5 mp din imobilul situat in satul florica nr. 59 aflat in domeniul public al comunei florica pentru realizare obiectiv ,, spatiu cabinet medical de medicina de familie2020/04/29
Dispozitia 43/2020privind desemnarea domnului baicus Cristian- inspector in cadrul compartimentului registru Agricol si fond funciar ca reprezentant al autoritatii publice locale in Comisia de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole2020/04/27
Dispozitia 42/2020privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data da 24.04.20202020/04/14
Dispozitia 41/2020privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap Caloian Filofteia2020/04/14
Dispozitia 40/2020privind incetarea platii indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap Bratosin Gheorghe2020/04/10
Dispozitia 39/2020privind constituirea Comisiei comunale Florica pentru recensamantul populatiei si locuintelor in anul 20212020/04/03
Dispozitia 38/2020privind constituirea Comisiei comunale Florica pentru recensamantul agricol din Romania2020/04/03
Dispozitia 37/2020privind incetarea platii ajutorului social pentru persoana singura Neagu Marius Mihail2020/03/31
Dispozitia 36/2020privind acordarea ajutorului social pentru persoana singura Spiridon Gheorghe2020/03/31
Dispozitia 35/2020privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,, Achizitionarea si instalarea unui sistem de supraveghere video in sat Florica, Comuna Florica, judetul Buzau,,.2020/03/20
Dispozitia 34/2020privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 27.03.20202020/03/19
Dispozitia 33/2020privind constituirea comisiei de acceptanta a serviciilor realizate in in cadrul contractului de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale finantate de Agentia natoinala de Cadastru si publicitate Imobiliara nr. 2444 din 20.03.20182020/02/26
Dispozitia 32/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit doamnei Popa Liliana Mariana asistent comunitar in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 31/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit doamnei Lupu Marcelica Adriana inspector asistent in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 30/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit doamnei Neagu Viorica inspector asistent in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 29/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit doamnei Sararu Steluta inspector asistent in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 28/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit doamnei Tanasescu Nina inspector asistent in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 27/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului Baicus Cristian inspector asistent in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 26/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului Hulasu Constantin personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 25/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului Nedelcu Viorel personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 24/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului Pavel Neculai personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 23/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului Popa Gheorghe personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 22/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului Zaharia Ovidiu personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 21/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului Moise Ionel personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 20/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului Badicu Cristinel Madalin personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 19/2020privind numirea persoanei responsabile cu implementarea colectarii selective a deseurilor in cadrul institutiei Primariei Comunei Florica2020/02/21
Dispozitia 18/2020privind constituirea echipei mobile de interventie in cazurile de violenta in familie2020/02/21
Dispozitia 17/2020privind constituirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniului public și privat al unității administrativ – teritoriale Florica2020/02/13
Dispozitia 16/2020privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in data de 17 februarie 20202020/02/07
Dispozitia 15/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor doamnei Caloian Filofteia2020/01/30
Dispozitia 14/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor domnului Paltanea Neculai2020/01/30
Dispozitia 13/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor doamnei Dorobantu Luxa2020/01/30
Dispozitia 12/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor domnului Bratosin Gheorghe2020/01/30
Dispozitia 11/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor domnului Burlacu Constantin2020/01/30
Dispozitia 10/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor doamnei Radu Georgeta2020/01/30
Dispozitia 9/.2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor doamnei Branzoi Maria2020/01/30
Dispozitia 8/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor doamnei Lita Elena2020/01/30
Dispozitia 7/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor doamnei Paltanea Filofteia2020/01/30
Dispozitia 6/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor doamnei Mlajiceanu Elena Cristina2020/01/30
Dispozitia 5/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor domnului Costache Constantin Mihai2020/01/30
Dispozitia 4/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor doamnei Tudoran Raluca2020/01/30
Dispozitia 3/2020Dispozitie privind aprobarea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, pentru perioada Ianuarie 2020- Martie 20202020/01/21
Dispozitia 2/2020privind convocarea consiliului local Florica in sedinta ordinara in data de 30.01.20202020/01/21
Dispozitia 1/2020privind desemnarea d-lui Baicus Cristian, inspector asistent, responsabil cu supravegherea executarii obligatiei de prestare a unei munci neremunerate in folosul comunitatii la nivelul Comunei Florica2020/01/21
Dispozitia 108/2019privind convocarea consiliului local în sedință ordinarăin ziua de 29.11.20192019/11/21
Dispozitia 101/2019privind convocarea consiliului local în sedință ordinară in ziua de 25.10.20192019/10/17
Dispozitia 99/2019privind delimitarea sectiilor de votare de pe raza comunei Florica, jud. Buzau, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 20192019/10/11
Dispozitia 96/2019privind convocarea consiliului local în sedință extraordinară cu convocare de indata pentru data de 09.10.20192019/10/03
Dispozitia 87/2019privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea presedintelui Romaniei in anul 20192019/09/25
Dispozitia 77/2019privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară în data de 30 august 20192019/08/22
Dispozitia 73/2019privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in data de 30 iulie 20192019/07/22
Dispozitia 66/2019privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Iunie 20192019/06/20
Dispozitia 58/2019privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Mai 20192019/05/21
Dispozitia 51/2019privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din data de 26 mai 20192019/04/22
Dispozitia 49/2019privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Aprilie 20192019/04/04
Dispozitia 48/2019privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Martie 20192019/03/21
Dispozitia 39/2019privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă de indata in luna Februarie 20192019/02/04
Dispozitia 33/2019privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Ianuarie 20192019/01/18
Dispozitia 127/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Decembrie 20182018/12/21
Dispozitia 124/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Decembrie 20182018/12/06
Dispozitia 119/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Noiembrie 20182018/11/12
Dispozitia 104/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Octombrie 20182018/10/04
Dispozitia 97/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Septembrie 20182018/09/17
Dispozitia 88/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă extraordinară in luna August 20182018/08/08
Dispozitia 80/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Iulie 20182018/07/04
Dispozitia 72/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă extraordinară luna Iunie 20182018/06/18
Dispozitia 65/2018privind desemnarea persoanei responsabile cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul comunei Florica, jud. Buzau2018/05/24
Dispozitia 64/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Aprilie 20182018/05/14
Dispozitia 54/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Aprilie 20182018/04/19
Dispozitia 143/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Octombrie 20172017/10/19
Dispozitia 132/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Septembrie 20172017/09/21
Dispozitia 123/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna August 20172017/08/24
Dispozitia 94/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Iulie 20172017/07/20
Dispozitia 93/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Iulie 20172017/06/30
Dispozitia 88/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Iunie 20172017/06/22
Dispozitia 69/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Mai 20172017/05/19
Dispozitia 55/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Aprilie 20172017/04/21
Dispozitia 47/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Martie 20172017/03/10
Dispozitia 40/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Februarie 20172017/02/21
Dispozitia 2/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Ianuarie 20172017/01/20
Dispozitia 99/2020privind modificarea bugetului local la nivelul comunei Florica , judetul Buzau la data de 30.12.20201970/01/01

Comments are closed.