Dispoziţii ale primarului

TitluDescriereData
Dispozitia 73/2023privind convocarea Consiliului Local Florica în sedință ordinară în data de 27.10.20232023/10/20
Dispozitia 42/2023privind convocarea consiliului local Florica în sedință ordinară în data de 15 MAI 20232023/05/09
Dispozitia 32/2023privind convocarea consiliului local Florica  în sedință ordinară în data de 26 aprilie  20232023/04/20
HCL 8/2023privind modificarea bugetului local al comunei Florica, Judetul Buzău pe anul 2023.2023/02/27
Dispozitia 19/2023privind convocarea consiliului local Florica  în sedință ordinară în data de 27 februarie  20232023/02/21
Dispozitia 8/2023privind convocarea consiliului local în sedință ordinară în data de 27.01.20232023/01/20
Dispozitia 75/2022privind convocarea consiliului local în sedință de indata în data de 21.12.20222022/12/20
Dispozitia 72/2022privind convocarea consiliului local în sedință ordinară în data de 16.12.20222022/12/09
Dispozitia 53/2022privind convocarea consiliului local în sedință ordinară în data de 10 august 20222022/08/04
Dispozitia 52/2022privind schimbarea titulerului dosarului de ajutor social si stabilirea cuantumului ajutorului social, conform prevederilor Legii nr 416/20012022/07/15
Dispozitia 51/2022privind modificarea cuantumului alocatiei privind sustinerea familiei pentru familia domnului Toma Eugen, incepand cu luna August 20222022/07/15
Dispozitia 50/2022privind desemnarea domnului Băicus Cristian, viceprimarul comunei Florica, responsabil cu supravegherea executării obligatiei de prestare a unei munci neremunerate în folosul comunitătii2022/07/15
Dispozitia 49/2022privind desemnarea domnului Băicus Cristian, viceprimarul comunei Florica, responsabil cu supravegherea executării obligatiei de prestare a unei munci neremunerate în folosul comunitătii2022/07/15
Dispozitia 48/2022privind desemnarea domnului Băicus Cristian, viceprimarul comunei Florica, responsabil cu supravegherea executării obligatiei de prestare a unei munci neremunerate în folosul comunitătii2022/07/15
Dispozitia 47/2022privire la delegarea unor atributii ale primarului comunei Florica, judetul Buzau pe perioada concediului de odihna , catre viceprimarul comunei Florica, judetul Buzau2022/07/14
Dispozitia 46/2022privind privind desemnarea domnului Băicus Cristian – viceprimarul comunei Florica ca reprezentant al autoritatii publice locale în Comisia de constatare si evaluare a pagubelor înregistrate la culturile agricole afectate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice2022/07/06
Dispozitia 45/2022privind pentru rectificarea actului de naștere nr.38 din 30 august 1961, ex.I si II privind pe Zlateș (Stan) Lenuța2022/07/06
Dispozitia 44/2022privind rectificarea actului de naștere nr. 39/25.04.1951 privind pe Vrânceanu Rom2022/07/06
Dispozitia 43/2022privind rectificarea actului de căsătorie nr.15 din 09.02.1948, ex.I si II privind pe Vrânceanu Gheorghe si Bitan Andreiana2022/07/06
Dispozitia 42/2022privind convovarea consiliului local Florica în sedintă ordinară in data de 08.07.20222022/07/01
Dispozitia 33/2022privind convocarea consiliului local în sedință ordinară în data de 30 mai  20222022/05/24
Dispozitia 31/2022privind acordarea indemnizatiei de însotitor pentru persoana cu handicap Butu Rada2022/04/29
Dispozitia 30/2022privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si interese , la nivelul comunei Florica , judetul Buzău2022/04/29
Dispozitia 29/2022Dispozitie privind numirea unui curator special pentru persoana cu handicap Butu Rada2022/04/29
Dispozitia 28/2022privind modificarea bugetului local la nivelul comunei Florica, judetul Buzau, la data de 26.04.20222022/04/26
Dispozitia 27/2022privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil situat in comuna Florica, judetul Buzau2022/04/21
Dispozitia 26/2022privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuintei in perioada sezonului rece 2021-20222022/04/21
Dispozitia 25/2022privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuintei in perioada sezonului rece 2021-20222022/04/21
Dispozitia 24/2022privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuintei in perioada sezonului rece 2021-20222022/04/21
Dispozitia 23/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numărului de ore de actiuni sau lucrări de interes local doamnei Costache Ilinca, în calitate de reprezentant al familie2022/04/21
Dispozitia 22/2022privind delegarea exercitarii atributiilor de secretar general al comunei Florica, judetul Buzau , pe perioadă determinată2022/04/20
Dispozitia 21/2022privind privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numărului de ore de actiuni sau lucrări de interes local doamnei Leca Lenuta, în calitate de reprezentant al familiei2022/04/19
Dispozitia 20/2022privind convocarea consiliului local Florica, in sedintă ordinară in data de 21.04.20222022/04/15
Dispozitia 19/2022privind stabilirea procedurii de efectuare a plătii sumelor prevazute prin hotărâri judecătoresti devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 20222022/03/31
Dispozitia 18/2022privind modificarea valorii nominale a stimulentului educational, acordat sub formă de tichete sociale pentru gradinită incepand cu luna Martie 20222022/03/30
Dispozitia 17/2022privind desemnarea domnului Baicus Cristian, viceprimarul comunei Florica, responsabil cu supravegherea executării obligatiei de prestare a muncii neremunerate in folosul comunitătii2022/03/30
Dispozitia 16/2022privind convocarea consiliului local în sedință ordinară în data de 17 martie 20222022/03/11
Dispozitia 15/2022privind modificarea cuantumului alocatiei privind sustinerea familiei pentru beneficiarii aflati în plata , incepand cu luna Martie 20222022/03/03
Dispozitia 14/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului de ore/actiuni de interes local, beneficiarilor de ajutor social , conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, începând cu luna martie 20222022/03/03
Dispozitia 13/2022privind stabilirea punctelor de lucru si a programului de functionare pentru autorecenzarea asistata, in perioada 14 martie -15.mai 20222022/02/28
Dispozitia 12/2022privind actualizarea comisiei pentru recensamantul populatiei si locuintelor in anul 2022 la nivelul comunei Florica, judetul Buzau2022/02/28
Dispozitia 11/2022privind privind acordarea unui beneficiu de asistență socială doamnei Mitelut Cătălina Oana, în calitate de reprezentant al familiei2022/02/28
Dispozitia 10/2022privind desemnarea consilierului de etică și persoană responsabilă pentru monitorizarea respectării normelor de conduită la nivelul Primăriei Comunei Florica, judeţul Buzău2022/02/28
Dispozitia 9/2022privind Privind modificarea Anexei nr.1 la dispozitia primarului Comunei Florica, judetul Buzău nr. 59/2021 privind modificarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, Centru Operativ, si Secretariatul Tehnic2022/02/21
Dispozitia 8/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie, pentru perioada Februarie 2022 – Martie 20222022/02/21
Dispozitia 7/2022privind numirea domnului Voicu Dragos-curator special pentru minorul Andronescu Bogdan-Gabriel2022/02/10
Dispozitia 6/2022privind convocarea Consiliului Local Florica in sedinta ordinara in data de 09.02.20222022/02/03
Dispozitia 5/2022privind convocarea Consiliului Local Florica in sedinta ordinara in data de 28.01.20222022/01/21
Dispozitia 4/2022privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru energie pentru perioada ianuarie-martie 20222022/01/20
Dispozitia 3/2022privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Florica, pe anul 20222022/01/07
Dispozitia 2/2022privind stabilirea cuantumului indemnizatiei persoanelor cu handicap grav cu domiciliul pe raza comunei Florica, incepand cu luna Ianuarie 20222022/01/06
Dispozitia 1/2022privind stabilirea numarului de ore ce se vor presta lunar de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social incepând cu luna ianuarie 20222022/01/06
Dispozitia 53/2021privind convocarea Consiliului local Florica in sedinta ordinara in data de 22.10.20212021/10/15
Dispozitia 52/2021privind nominalizarea operatorilor economici din reteaua comercială a comunei Florica, judetul Buzău, care vor distribui produse raţionalizate către populaţie la mobilizare sau război2021/10/15
Dispozitia 51/2021privind delegarea exercitarii atribuțiilor de secretar general al comunei Florica, județul Buzău, pe perioada determinată2021/10/01
Dispozitia 50/2021privind desemnarea persoanei responsabile cu evidenţa militară şi mobilizarea la locul de muncă (MLM) la nivelul UAT Florica .2021/09/30
Dispozitia 49/2021privind acordarea dreptului la stimulent educational sub forma de tichet social pentru gradinita pentru anul scolar 2021-20222021/09/30
Dispozitia 48/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social domnului Petre Constantin, în calitate de reprezentant al familiei2021/09/30
Dispozitia 47/2021privind delegarea atributiilor de agent de inundatii si responsabil cu incendiile la nivelul comunei Florica, judetul Buzau2021/09/30
Dispozitia 46/2021privind reîncadrarea domnului Moise Ionel personal contractual în cadrul compartimentului pază, gospodărire, întretinere-reparatii si deservire din cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2021/09/30
Dispozitia 45/2021privind reîncadrarea domnului Bădicu Cristinel-Mădălin personal contractual în cadrul compartimentului pază, gospodărire, întretinere-reparatii si deservire din cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2021/09/30
Dispozitia 44/2021privind convocarea Consiliului local Florica in sedinta ordinara in data de 21.09.20212021/09/15
Dispozitia 43/2021privind incetarea contractului individual de munca al numitului Hulasu Constantin in calitate de personal contractual in cadrul compartimentului paza, gospodarire, intretinere, reparatii si deservire din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzau2021/09/09
Dispozitia 42/2021privind desemnarea unei persoane pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu in cadrul Primăriei Comunei Florica, judetul Buzau2021/09/01
Dispozitia 41/2021privind înfiintarea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Florica, judetul Buzau2021/09/01
Dispozitia 40/2021privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de produs Buldoexcavator2021/08/19
Dispozitia 39/2021privind desemnarea doamnei Tanasescu Nina ca reprezentant al primarului in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Florica, constituit pentru anul scolar 2021-20222021/08/19
Dispozitia 38/2021privind modificarea bugetului local la nivelul comunei Florica, judetul Buzau la data de 18.08.20212021/08/18
Dispozitia 37/2021privind numirea unui curator special pentru persoana cu handicap Lazar Elisabeta2021/08/02
Dispozitia 36/2021privind rectificarea acutui de casatorie nr.8 din 10 noiembrie 2007, ex.1 si 2 privind pe Pescaru Ovidiu George2021/07/28
Dispozitia 35/2021privind convocarea consiliului local în sedință ordinară în data de 29 IULIE 20212021/07/23
Dispozitia 34/2021privind constituirea echipei de gestionare a riscurilor la nivelul Unitatii administrativ teritoriale-Florica2021/07/07
Dispozitia 33/2021privind modificarea componentei comisiei de receptie a bunurilor, serviciilor si a lucrarilor din cadrul primariei Comunei Florica, judetul Buzau2021/07/07
Dispozitia 32/2021privind convocarea consiliului local în sedință ordinară în data de 25 iunie 20212021/06/18
Dispozitia 31/2021privind delegarea temporară a unor atribuţii ale funcţiei publice de executie din cadrul Compartimentului Agricol, d-nei Neagu Viorica, consilier,clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului financiar contabil, resurse umane al aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judeţul Buzău2021/05/31
Dispozitia 30/2021privind delegarea temporară a unor atribuţii ale funcţiei publice de executie din cadrul Compartimentului Agricol, d-nei Săraru Steluta, consilier,clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului financiar contabil, resurse umane al aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judeţul Buzău2021/05/31
Dispozitia 29/2021privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzau2021/05/31
Dispozitia 28/2021privind modificarea bugetului local la nivelul comunei Florica, judetul Buzău la data de 27.05.20212021/05/27
Dispozitia 27/2021privind rectificarea actului de casatorie nr.9/07.12.2019, ex I si II privind pe Neagu Marius Daniel2021/05/25
Dispozitia 26/2021privind convocarea Consiliului local al Comunei Florica în ședință ordinară în data de 27.05.20212021/05/21
Dispozitia 22/2021privind convocarea consiliului local în sedință ordinară în data de 16 aprilie 20212021/04/09
Dispozitia 21/2021privind constituirea Comisiei de evaluare a cererilor crescatorilor de animale pentru atribuirea contractelor de inchiriere a pajistilor disponibile aflate in proprietatea privata a comunei Florica, judetul Buzau2021/03/31
Dispozitia 20/2021privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoană cu handicap Tronaru Viorica2021/03/31
Dispozitia 19/2021privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei in perioada sezonului rece 2019-20202021/03/30
Dispozitia 18/2021privind convocarea Consiliului local al Comunei Florica în ședință ordinară în data de 31.03.20212021/03/25
Dispozitia 17/2021privind desemnarea consilierului de etica si persoana responsabila pentru monitorizarea respectarii normelor de conduita la nivelul Primariei Comunei Florica, judetul Buzau2021/03/24
Dispozitia 16/2021privind aprobarea Codului etic al functionarilor publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Florica2021/03/24
Dispozitia 15/2021privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Florica, Judeţul Buzău2021/03/24
Dispozitia 14/2021privind încetarea plății indemnizatiei de insotitor pentru persoană cu handicap Paltanea Filofteia2021/03/24
Dispozitia 13/2021privind încetarea plății indemnizatiei de insotitor pentru persoană cu handicap Costache Constantin Mihai si recuperarea unor sume incasate necuvenit2021/03/24
Dispozitia 12/2021privind modificarea cuantumului stimulentului educational, acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita precum si stabilirea termenului de acordare a acestuia incepand cu anul 20212021/03/24
Dispozitia 11/2021privind aprobarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru luna Martie 20212021/02/24
Dispozitia 10/2021privind încetarea plății indemnizatiei pentru persoană cu handicap domnului Burlacu Constantin2021/02/24
Dispozitia 9/2021privind convocarea Consiliului local al Comunei Florica în ședință ordinară în data de 25.02.20212021/02/19
Dispozitia 8/2021privind delegarea exercitarii atribuțiilor de secretar general al comunei Florica, județul Buzău, pe perioada determinată2021/01/29
Dispozitia 7/2021privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Florica, Județul Buzău2021/01/29
Dispozitia 6/2021privind stabilirea cuantumului indemnizatiei persoanelor cu handicap grav cu domiciliul pe raza comunei Florica, judetul Buzau2021/01/29
Dispozitia 5/2021privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap Niculae Valentin Florin2021/01/29
Dispozitia 4/2021privind acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru familia domnului Vlad Valerica2021/01/29
Dispozitia 3/2021privind convocarea consiliului local Florica in sedinta ordinara in data de 28.01.20212021/01/22
Dispozitia 2/2021privind incetarea platii ajutorului social conform legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat2021/01/20
Dispozitia 1/2021privind desemnarea d-lui Baicus Cristian, viceprimarul comunei florica, responsabil cu supravegherea executarii obligatiei de prestare a unei munci neremunerate in folosul comunitatii la nivelul Comunei Florica2021/01/20
Dispozitia 98/2020privind modificarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de urgenta, Centrul operativ si Secretariatul Tehnic2020/12/23
Dispozitia 97/2020privind aprobarea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru perioada Decembrie 2020-Martie 20212020/12/23
Dispozitia 96/2020privind reîncadrarea doamnei Săraru Steluta, consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului financiar contabil , resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, județul Buzău2020/12/23
Dispozitia 95/2020privind reîncadrarea doamnei Neagu Viorica, consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului financiar contabil , resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, județul Buzău2020/12/23
Dispozitia 94/2020privind convocarea consiliului local Florica in sedinta ordinara în data de 22.12.20202020/12/16
Dispozitia 93/2020privindprivind majorarea salariului de baza brut lunar pentru personalul din cadrul U.A.T. Comuna Florica, judetul Buzău nominalizat în cadrul echipei de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile2020/12/10
Dispozitia 92/2020privind modificarea bugetului local la nivelul comunei Florica, judetul Buzau la data de 10.12.20202020/12/10
Dispozitia 91/2020privind acordarea de tichete educationale incepand cu luna noiembrie 20202020/11/27
Dispozitia 90/2020privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului Consiliului Local Florica pentru anul 20202020/11/24
Dispozitia 89/2020privind aprobarea acordarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne,cărbuni,combustibili petrolieri, pentru perioada sezonului rece, Noiembrie 2020-Martie 2021,2020/11/24
Dispozitia 88/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare a domnului Baicus Cristian ales in functia de demnitate publica de viceprimar al comunei Florica, judetul Buzau2020/11/24
Dispozitia 87/2020privind desemnarea membrilor personalului tehnic auxiliar care vor sprijinii activitatea Biroului electoral al Sectiei de votare , in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 20202020/11/20
Dispozitia 86/2020privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila2020/11/18
Dispozitia 85/2020privind convocarea Consiliului local Florica in sedinta ordinara in data de 24.11.20202020/11/18
Dispozitia 84/2020privind modificarea cuantumului ajutorului social domnului Dimian Florin, in calitate de reprezentant al familiei2020/11/17
Dispozitia 83/2020privind modificarea cuantumului ajutorului social domnului Stoica Ion, in calitate de reprezentant al familiei2020/11/17
Dispozitia 82/2020privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Tanase Alexandra-Ionela in calitate de reprezentant al familiei2020/11/17
Dispozitia 81/2020privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Nedelcu Viorel in calitate de reprezentant al familiei2020/11/17
Dispozitia 80/2020privind convocarea de indata a Consiliului local Florica in sedinta extraordinara in data de 17.11.20202020/11/17
Dispozitia 79/2020Dispozitieprivind delegarea temporară a unor atribuţii ale funcţiei publice de executie din cadrul Compartimentului Agricol, d-nei Neagu Viorica, consilier,clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului financiar contabil, resurse umane al aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judeţul Buzau2020/11/10
Dispozitia 78/2020privind delegarea temporară a unor atribuţii ale funcţiei publice de executie din cadrul Compartimentului Agricol, d-nei Săraru Steluta, consilier,clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului financiar contabil, resurse umane al aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judeţul Buzau2020/11/10
Dispozitia 77/2020privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Băicuș Cristian inspector, clasa I , grad debutant, gradatia 4 in cadrul Compartimentului Agricol al aparatului de specialitate al primarului comunei Florica2020/11/10
Dispozitia 76/2020privind stabilirea indemnizatiei domnului Zaharia Ion, avand functia de demnitate publică de Primar al comunei Florica, judetul Buzau,2020/11/03
Dispozitia 75/2020privind delimitarea sectiilor de votare de pe raza comunei Florica, jud. Buzau in vederea organizarii si desfasurarii algerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 20202020/10/30
Dispozitia 74/2020privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 20202020/10/30
Dispozitia 47/2020privind incetarea platii ajutorului social pentru familia domnului Zidaru Stelian2020/05/29
Dispozitia 46/2020privind convocarea consiliului local florica in sedinta ordinara in data de 29.05.20202020/05/21
Dispozitia 45/2020privind desemnarea persoanei responsabile in vederea aplicarii prevederilor Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administraativ-teritoriala a Comunei Florica2020/04/29
Dispozitia 44/2020privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in supraafata de 17.5 mp din imobilul situat in satul florica nr. 59 aflat in domeniul public al comunei florica pentru realizare obiectiv ,, spatiu cabinet medical de medicina de familie2020/04/29
Dispozitia 43/2020privind desemnarea domnului baicus Cristian- inspector in cadrul compartimentului registru Agricol si fond funciar ca reprezentant al autoritatii publice locale in Comisia de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole2020/04/27
Dispozitia 42/2020privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data da 24.04.20202020/04/14
Dispozitia 41/2020privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap Caloian Filofteia2020/04/14
Dispozitia 40/2020privind incetarea platii indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap Bratosin Gheorghe2020/04/10
Dispozitia 39/2020privind constituirea Comisiei comunale Florica pentru recensamantul populatiei si locuintelor in anul 20212020/04/03
Dispozitia 38/2020privind constituirea Comisiei comunale Florica pentru recensamantul agricol din Romania2020/04/03
Dispozitia 37/2020privind incetarea platii ajutorului social pentru persoana singura Neagu Marius Mihail2020/03/31
Dispozitia 36/2020privind acordarea ajutorului social pentru persoana singura Spiridon Gheorghe2020/03/31
Dispozitia 35/2020privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,, Achizitionarea si instalarea unui sistem de supraveghere video in sat Florica, Comuna Florica, judetul Buzau,,.2020/03/20
Dispozitia 34/2020privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 27.03.20202020/03/19
Dispozitia 33/2020privind constituirea comisiei de acceptanta a serviciilor realizate in in cadrul contractului de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale finantate de Agentia natoinala de Cadastru si publicitate Imobiliara nr. 2444 din 20.03.20182020/02/26
Dispozitia 32/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit doamnei Popa Liliana Mariana asistent comunitar in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 31/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit doamnei Lupu Marcelica Adriana inspector asistent in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 30/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit doamnei Neagu Viorica inspector asistent in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 29/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit doamnei Sararu Steluta inspector asistent in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 28/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit doamnei Tanasescu Nina inspector asistent in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 27/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului Baicus Cristian inspector asistent in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 26/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului Hulasu Constantin personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 25/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului Nedelcu Viorel personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 24/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului Pavel Neculai personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 23/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului Popa Gheorghe personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 22/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului Zaharia Ovidiu personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 21/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului Moise Ionel personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 20/2020privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului Badicu Cristinel Madalin personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău2020/02/25
Dispozitia 19/2020privind numirea persoanei responsabile cu implementarea colectarii selective a deseurilor in cadrul institutiei Primariei Comunei Florica2020/02/21
Dispozitia 18/2020privind constituirea echipei mobile de interventie in cazurile de violenta in familie2020/02/21
Dispozitia 17/2020privind constituirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniului public și privat al unității administrativ – teritoriale Florica2020/02/13
Dispozitia 16/2020privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in data de 17 februarie 20202020/02/07
Dispozitia 15/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor doamnei Caloian Filofteia2020/01/30
Dispozitia 14/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor domnului Paltanea Neculai2020/01/30
Dispozitia 13/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor doamnei Dorobantu Luxa2020/01/30
Dispozitia 12/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor domnului Bratosin Gheorghe2020/01/30
Dispozitia 11/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor domnului Burlacu Constantin2020/01/30
Dispozitia 10/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor doamnei Radu Georgeta2020/01/30
Dispozitia 9/.2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor doamnei Branzoi Maria2020/01/30
Dispozitia 8/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor doamnei Lita Elena2020/01/30
Dispozitia 7/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor doamnei Paltanea Filofteia2020/01/30
Dispozitia 6/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor doamnei Mlajiceanu Elena Cristina2020/01/30
Dispozitia 5/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor domnului Costache Constantin Mihai2020/01/30
Dispozitia 4/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor doamnei Tudoran Raluca2020/01/30
Dispozitia 3/2020Dispozitie privind aprobarea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, pentru perioada Ianuarie 2020- Martie 20202020/01/21
Dispozitia 2/2020privind convocarea consiliului local Florica in sedinta ordinara in data de 30.01.20202020/01/21
Dispozitia 1/2020privind desemnarea d-lui Baicus Cristian, inspector asistent, responsabil cu supravegherea executarii obligatiei de prestare a unei munci neremunerate in folosul comunitatii la nivelul Comunei Florica2020/01/21
Dispozitia 108/2019privind convocarea consiliului local în sedință ordinarăin ziua de 29.11.20192019/11/21
Dispozitia 101/2019privind convocarea consiliului local în sedință ordinară in ziua de 25.10.20192019/10/17
Dispozitia 99/2019privind delimitarea sectiilor de votare de pe raza comunei Florica, jud. Buzau, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 20192019/10/11
Dispozitia 96/2019privind convocarea consiliului local în sedință extraordinară cu convocare de indata pentru data de 09.10.20192019/10/03
Dispozitia 87/2019privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea presedintelui Romaniei in anul 20192019/09/25
Dispozitia 77/2019privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară în data de 30 august 20192019/08/22
Dispozitia 73/2019privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in data de 30 iulie 20192019/07/22
Dispozitia 66/2019privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Iunie 20192019/06/20
Dispozitia 58/2019privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Mai 20192019/05/21
Dispozitia 51/2019privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din data de 26 mai 20192019/04/22
Dispozitia 49/2019privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Aprilie 20192019/04/04
Dispozitia 48/2019privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Martie 20192019/03/21
Dispozitia 39/2019privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă de indata in luna Februarie 20192019/02/04
Dispozitia 33/2019privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Ianuarie 20192019/01/18
Dispozitia 127/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Decembrie 20182018/12/21
Dispozitia 124/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Decembrie 20182018/12/06
Dispozitia 119/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Noiembrie 20182018/11/12
Dispozitia 104/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Octombrie 20182018/10/04
Dispozitia 97/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară in luna Septembrie 20182018/09/17
Dispozitia 88/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă extraordinară in luna August 20182018/08/08
Dispozitia 80/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Iulie 20182018/07/04
Dispozitia 72/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă extraordinară luna Iunie 20182018/06/18
Dispozitia 65/2018privind desemnarea persoanei responsabile cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul comunei Florica, jud. Buzau2018/05/24
Dispozitia 64/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Aprilie 20182018/05/14
Dispozitia 54/2018privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Aprilie 20182018/04/19
Dispozitia 143/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Octombrie 20172017/10/19
Dispozitia 132/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Septembrie 20172017/09/21
Dispozitia 123/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna August 20172017/08/24
Dispozitia 94/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Iulie 20172017/07/20
Dispozitia 93/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Iulie 20172017/06/30
Dispozitia 88/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Iunie 20172017/06/22
Dispozitia 69/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Mai 20172017/05/19
Dispozitia 55/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Aprilie 20172017/04/21
Dispozitia 47/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Martie 20172017/03/10
Dispozitia 40/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Februarie 20172017/02/21
Dispozitia 2/2017privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară luna Ianuarie 20172017/01/20
Dispozitia 99/2020privind modificarea bugetului local la nivelul comunei Florica , judetul Buzau la data de 30.12.20201970/01/01

Comments are closed.