« Rapoarte de activitate

Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului si comert – 2018

raportul-comisiei-pentru-programe-de-dezvoltare-economico-sociale-buget-finante-administrarea-domeniului-public-si-privat-al-comunei-agricultura-gospodarire-comunala-protectia-mediului-si-comert
Bookmark the permalink.