Proiect 27/2022

privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Florica, judeţul Buzău a unor imobile situate în intravilanul comunei Florica, judeţul Buzău

Bookmark the permalink.