Proiect 3/2020

privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de inchiriere nr.205/31.01.2019 incheiat intre Consiliul local Florica si Societatea Mihaela Ideal Avantaj SRL

Bookmark the permalink.