Proiect 32/2022

privind atestarea apartenentei la domeniul privat  al comunei Florica, judetul Buzău  a unor imobile -terenuri situate în intravilanul comunei Florica

Bookmark the permalink.