Proiect 49/2021

privind  aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii „Realizarea de accese la proprietăți prin podețe tubulare în sat Florica, comuna Florica, judetul Buzău” în cadrul Programului National de Investitii ,, Anghel Saligny”;


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.