Proiect 5/2020

privind aducerea la îndeplinire prin inregistrare si comunicare a Ordinului Prefectului Județului Buzău nr.24/14.01.2020 privind constatarea incetării de drept, inainte de expirarea duratei normale a acestuia a mandatului consilierului local Frâncu Petre și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in cadrul Consiliului Local Florica

Bookmark the permalink.