HCL 13/2018

privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 2018

HCL nr. 13 din 23.03.2018

Bookmark the permalink.